06 70 391 1025 info@drsudarmiklos.hu

Társasházi apróságok:

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának tájékoztatása:

A 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (továbbiakban: Inyvhr.) 68/D. § 2015.12.24. napjától az alábbiakról rendelkezik:

a társasházakról szóló törvényben szabályozott társasházi közösköltség-­tartozás, illetve a lakásszövetkezetekről szóló törvényben szabályozott költséghátralék biztosítékául szolgáló jelzálogjog bejegyzése iránti kérelemhez csatolni kell
– a követelés összegét megállapító végrehajtható okiratot vagy
– a tulajdonosnak a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. melyben elismeri a társasházi közösköltség-tartozás, illetve a költséghátralék fennállását.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Annyit jelent, hogy a korábbiakkal ellentétben nem elegendő a társasházi közgyűlés, vagy – SZMSZ vonatkozó rendelkezése alapján – a közös képviselő ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott, vagy közjegyzői okiratba foglalt határozata/nyilatkozata, hanem szükséges és elengedhetetlen egy végrehajtható (FMH, peres ítélet, közjegyzői okirat) formában létrejött „határozat”, vagy az adós tulajdonostárs elismerő nyilatkozata.

Ennek megfelelően a társasházi közösköltség-hátralék kezelése és behajtása során a korábbiaknál is nagyobb hangsúly helyeződik a fizetési meghagyásos és polgári peres eljárásokra.