06 70 391 1025 info@drsudarmiklos.hu

VÉGREHAJTÁS

A végrehajtás

A végrehajtás, vagy teljes nevén a végrehajtási eljárás a hitelező által az adós ellen indított „behajtási” eljárás, melyet az esetek nagy többségében az önálló bírósági végrehajtó foganatosít. A végrehajtás járhat inkasszóval, fizetésből vagy nyugdíjból történő letiltással, a betétek, ingóságok, vagyoni értékű jogok (például gazdasági társaságokban birtokolt tagi részesedések), valamint a gépjárművek (mint speciális ingóságok) és ingatlanok lefoglalásával és árverés (vagy árverési hatályú, de árverésen kívüli értékesítés) útján történő értékesítésével is.

A végrehajtás alapja mindig egy végrehajtható határozat, nagyon gyakran egy jogerős és végrehajtható fizetési meghagyás, egy felmondott és záradékolt közjegyzői okirat, vagy egy jogerős és végrehajtható bírósági ítélet. Gyakori azonban, hogy a jogerő alapját kézbesítési vélelem képezi, melyet megfelelő eszközökkel meg lehet támadni, a végrehajtást meg lehet szakítani.

A végrehajtási eljárás – kövesse akár a jogerős ítéletet, fizetési meghagyást, közjegyzői okiratot, vagy más végrehajtható határozatot – napjaink egyik leggyakoribb és az ügyfelekre direkt módon ható, a mindennapi életet közvetlenül befolyásoló eljárás. Akár adósként, akár hitelezőként, akár más érintettként veszünk részt e folyamatokban, szükséges (hovatovább elengedhetetlen) lehet a jogi képviselet.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99400053.tv

SZOLGATÁSAINK

Jogi tanácsadás

A végrehajtási eljárásról szóló törvény, és más kapcsolódó jogszabályok adott ügyben történő értelmezése, ezzel kapcsolatos tanácsadás.

Peres és nem peres képviselet

Megbízó  (papír alapú, és elektronikus úton történő) képviselete az illetékes végrehajtó, bíróság, közjegyző és más hatóság előtt. A végrehajtási eljárás, továbbá a végrehajtáshoz kapcsolódó peres eljárások során.

Követeléskezelés

Az adós, illetve a végrehajtást kérő jogos érdekeinek érvényesítése a bevétel/költség optimalizálása, az eljárás ütemének lehetőség szerinti biztosítása.

Okiratok szerkesztése

A végrehajtási eljárással, illetve az azzal összefüggő eljárásokkal kapcsolatban keletkező beadványok, nyilatkozatok szerkesztése.

Milyen iratokat szükséges végrehajtási ügyekben magunkkal hozni?

  • Személyi azonosító iratok
  • Végrehajtható okiratok
  • A végrehajtási eljárással vagy egyéb eljárásokkal kapcsolatban keletkező iratok

Dr. Sudár Miklós Ügyvédi Iroda | Székhely: 1013 Budapest, Attila út 31. II/3 | Aliroda: 1146 Budapest, Cházár András u. 2/B fsz.1  06 70 391 1025 https://drsudarmiklos.hu