06 70 391 1025 info@drsudarmiklos.hu

CSŐD- ÉS FELSZÁMOLÁS

A magyar gazdasági viszonyok között a cégek, gazdasági társaságok „életútjának” gyakori állomását jelentik a csőd- és felszámolási eljárások; az esetek többségében ez egyben a fenti társaságok számára a végállomás is.

Kiemelkedően fontos tehát – a jogutód nélküli megszűnésre tekintettel – képviselet, legyen szó akár adósokról, akár hitelezőkből.

SZOLGATÁSAINK

Jogi tanácsadás

Az adósok, illetve a hitelezők részére történő tanácsadás; jogokról és kötelezettségekről szóló felvilágosítás, összhangban a csődtörvény és más vonatkozó jogszabályok tükrében.

Követeléskezelés

A hitelezői, illetve adósi pozíció érdekeinek széles körű képviselete, követelés, illetve a hátralék eredményközpontú kezelése.

Okiratok szerkesztése

Az eljárásokhoz szükséges beadványok, nyilatkozatok, felszólítások szerkesztése, ellenjegyzése.

Milyen iratokat szükséges csőd- és felszámolási ügyekben magunkkal hozni?

  • Személyes azonosító iratok
  • Adószám
  • Gazdasági társasággal, illetve a követeléssel, hátralékkal kapcsolatos iratok
  • A folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban rendelkezésre álló iratok

Dr. Sudár Miklós Ügyvédi Iroda | Székhely: 1013 Budapest, Attila út 31. II/3 | Aliroda: 1146 Budapest, Cházár András u. 2/B fsz.1  06 70 391 1025 https://drsudarmiklos.hu