06 70 391 1025 info@drsudarmiklos.hu

ÖRÖKLÉSI JOG, HAGYATÉK

Öröklési jog, hagyaték.

Az öröklésnek, mint az örökhagyó után maradt hagyaték megszerzésének számos buktatója, akadálya lehet, mely hosszú évekig vagy akár élethosszig tartó jogi eljárásokat, családtagok, rokonok közötti viszályokat okozhat. Ennek megelőzésére, kezelésére számtalan  – ügyvédi közreműködést, illetve ellenjegyzést megkívánó – jogintézmény szolgál.

Az öröklésnek alapvetően két fajtája van: a végrendeleti és a törvényes öröklés.
Végrendeleti öröklésnek nevezzük azt, amikor a hagyaték az örökhagyó akarata (végrendelete, végintézkedése) alapján száll át a megjelölt végrendeleti örökösökre. A köteles rész az esetek többségében ilyenkor is jár a törvényes örökösnek.
Törvényes öröklésnek nevezzük, amikor törvény (jelen esetben a 2013. évi V. tv) alapján, az örökhagyó akaratától függetlenül, mögöttesen (tehát végintézkedése hiányában) száll át a hagyaték a törvényes örökösökre.

SZOLGATÁSAINK

Jogi tanácsadás

A régi és az új PTK 1959. évi IV. és 2013. évi V. hagyaték eljárásról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok értelmezése konkrét ügy tükrében.

Peres és nem peres képviselet

Képviselet hagyatéki eljárásban, hagyatéki perben, kapcsolódó végrehajtási eljárásokban, illetve egyeztetési – egyezségi eljárások során a közjegyző, a bíróság és egyéb illetékes hivatalok előtt.

Követeléskezelés

Hagyatéki hitelezők, köteles részre jogosultak, egyéb jogosultak követelésének kezelése, behajtása.

Okiratok szerkesztése

Végrendeletek, öröklési-, eltartási-, életjáradéki szerződés. Lemondó és visszautasító nyilatkozatok, egyéb beadványok.

Milyen iratokat szükséges öröklési és hagyaték ügyekben magunkkal hozni?

 

Dr. Sudár Miklós Ügyvédi Iroda | Székhely: 1013 Budapest, Attila út 31. II/3 | Aliroda: 1146 Budapest, Cházár András u. 2/B fsz.1  06 70 391 1025 https://drsudarmiklos.hu