06 70 391 1025 info@drsudarmiklos.hu

INGATLANJOG

Az INGATLANJOG

Az ingatlanjog, mint az ingatlanok megterhelésének, elidegenítésének, a velük kapcsolatos jogok és kötelezettségek szabályait rendszerező jogág, a mindennapi élet egyik legjelentősebb befolyásoló tényezője; a tulajdoni igények el nem évülése évekig, olykor élethosszig tartó jogviták alapja lehet.

Az ingatlanok (lakások, házak, telkek, garázsok, etc) adásvételének, cseréjének, ajándékozásának, megterhelésének és tehermentesítésének joga, mely a tulajdonjog átszállásával és a birtokviszonyokkal foglalkozik. Az ingatlannyilvántartásba történő bármilyen jogbejegyzéshez ügyvéd közreműködése kötelező. Irodánk professzionális szinten foglalkozik az adásvételi szerződésekkel, a banki hitelek, a tehermentesítés és a CSOK kérdéskörével, a birtokbaadás és a haszonélvezet eseteivel.

SZOLGATÁSAINK

Okiratok szerkesztése

Adás-vételi szerződések, előszerződések, meghatalmazások, joglemondó nyilatkozatok, egyéb nyilatkozatok szerkesztése, ellenjegyzése.

Letétek kezelése

Okiratok, nyilatkozatok, illetve pénzletét kezelése.

Jogi tanácsadás

A vállalt kötelezettségekkel, illetve jogokkal, valamint a jogvitákra vonatkozó szabályozás jogi természetével kapcsolatos tanácsadás, elemzés.

Milyen iratokat szükséges ingatlanjogi ügyekben magunkkal hozni?

  • Személyi azonosító iratok
  • Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi), ennek hiányában helyrajzi szám
  • Rendelkezésre álló okiratok, nyilatkozatok

Dr. Sudár Miklós Ügyvédi Iroda | Székhely: 1013 Budapest, Attila út 31. II/3 | Aliroda: 1146 Budapest, Cházár András u. 2/B fsz.1  06 70 391 1025 https://drsudarmiklos.hu