06 70 391 1025 info@drsudarmiklos.hu

TÁRSASÁGI JOG

A 2013. évi V. tv. (korábban a 2006. évi IV. tv.) hatálya alá tartozó gazdasági társaságok belső viszonyainak; a tagok egymás közötti, illetve a társaság és a tagok közötti jogviszonyok, jogviták rendezése a társasági jog körébe tartozik. Az eljárások jelentős része a Cégbíróság előtt, elektronikus úton zajlik, jogi képviselő közreműködése az esetek többségében kötelező. Az ügyek kisebb hányada zajlik a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt.

A cégalapítás, cégmódosítás, székhelyváltoztatás, új telephely vagy fióktelep felvétele vagy törlése mind a Cégbíróság előtt zajlik, az eljárások „ügyvédkényszeresek”.
Az eljárási költségeket jogszabály határozza meg, az ügyvédi munkadíj összege szabad megállapodás tárgya.

Miben tudunk segíteni?

  • Gazdasági társaság alapítása; módosítása; átalakulása, megszüntetése.
  • Társasági jogi jogviták rendezése; felelősségi, hatásköri kérdések vizsgálata.
  • A társaság belső viszonyainak, működésének szabályozása.
  • Jogi szempontú audit, közreműködés a menedzsment kialakításában és felépítésében

Kapcsolódó jogszabályok:
2013. évi V. tv. (Polgári Törvénykönyv): https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV
2006. évi V. tv. (Ctv.) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600005.tv

 

SZOLGATÁSAINK

Jogi tanácsadás

A társasági joggal kapcsolatos kérdések széles körű elemzése, a jogszabályok biztosította feltételek figyelembe vételével.

Peres és nem peres képviselet

A megbízó képviselete a Cégbíróság, más hatóság; illetve társasági jogi per esetén az illetékes bíróság előtti peres és nemperes képviselet.

Követeléskezelés

A tagok egymással, illetve a társasággal szembeni, valamint a társaság tagokkal szembeni követeléseinek kezelése, ezzel kapcsolatos jogok érvényesítése.

Okiratok szerkesztése

Létesítő okiratok (társasági szerződés, alapító okirat,, nyilatkozatok; megállapodások, beadványok szerkesztése, ellenjegyzése.

Letétek kezelése

Okiratok, más bizonyító erejű, illetve az esetleges jogvita szempontjából jelentős dokumentumok, bizonyítékok letétként történő kezelése.

Fizetési meghagyások

Az 1 millió Ft-ot meg nem haladó pénzkövetelés fizetési meghagyásos eljárás útján történő érvényesítése.

Milyen iratokat szükséges társasági jogi ügyekben magunkkal hozni?

  • Személyi azonosító iratok
  • A társasággal, illetve annak alapításával kapcsolatok okiratok vagy azokat igazoló egyéb iratok
  • A társaság határozatai (taggyűlési jegyzőkönyv, egyéb nyilatkozatok)

Dr. Sudár Miklós Ügyvédi Iroda | Székhely: 1013 Budapest, Attila út 31. II/3 | Aliroda: 1146 Budapest, Cházár András u. 2/B fsz.1  06 70 391 1025 https://drsudarmiklos.hu