06 70 391 1025 info@drsudarmiklos.hu

TÁRSASHÁZI JOG

A társasházi jogvita a lakók, szomszédok, illetve a társasház, mint tulajdonostársak közössége közötti viták egyik leggyakoribb formája, a mindennapi életet is befolyásoló esetkört képeznek.

A leggyakoribb vitás esetek: közös költség elszámolás, illetve behajtás; érvénytelen, illetve sérelmes közgyűlési határozatok; a társasház és a tulajdonos közötti szolgáltatási (jellemzően közmű, őrzés-védelem, takarítás) jogviszonyok körüli viták; és a közös tulajdont képező területek használatának megosztása közötti viták.

SZOLGATÁSAINK

Jogi tanácsadás

A társasházi törvény, lakástörvény, egyéb csatlakozó jogszabályok értelmezése a konkrét ügy tükrében.

Okiratok szerkesztése

Alapító okirat, szervezeti, működési szabályzatok, egyéb megállapodások elkészítése, ellenjegyzése.

Peres és nemperes képviselet

Megbízó képviselete illetékes közjegyző, a bíróság, a Földhivatal, a jegyző és más szerv előtt.

Követeléskezelés, behajtás

Közös költség és egyéb tartozások; egyedi megállapodások; fizetési meghagyás, illetve végrehajtás útján történő behajtása; hátralékkezelés.

E-FMH

Fizetési meghagyások elektronikus úton történő benyújtása, kezelése, szükség esetén végrehajtási eljárás elindítása.

Milyen iratokat szükséges társasházi ügyekben magunkkal hozni?

 

  • Személyi azonosító iratok
  • Jogviszonyt igazoló iratok (adás-vételi szerződés, tulajdoni lap vagy helyrajzi szám, bérleti szerződés)
  • Alapító okirat
  • Szervezeti működési szabályzat
  • Közgyűlési határozat, jegyzőkönyvek

Dr. Sudár Miklós Ügyvédi Iroda | Székhely: 1013 Budapest, Attila út 31. II/3 | Aliroda: 1146 Budapest, Cházár András u. 2/B fsz.1  06 70 391 1025 https://drsudarmiklos.hu